وبلاگ‌ها

تکمیل فرم اطلاعات فردی و اولویت های شرکت در کلاس های سمپیاد

برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید

آشنایی با برنامه سمپیاد

 **ویدئو معرفی المپیاد های علمی و ادبی**

محمدعلی پشنج
مسئول مرکز المپیاد سمپاد شهر تهران
مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک
 

آشنایی با المپیاد ادبی

**ویدئو معرفی المپیاد ادبی**

محمد رزمی 
مدال طلای المپیاد کشوری ادبی
محسن رضوی 
مدال طلای المپیاد کشوری ادبی

آشنایی با المپیاد فیزیک

**ویدئو معرفی المپیاد فیزیک**

امین امامی 
مدال نقره المپیاد کشوری فیزیک
محمدحسن شریفی 
مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک

آشنایی با المپیاد زیست شناسی

**ویدئو معرفی المپیاد زیست**

کامیار شکرایی 
مدال طلای المپیاد کشوری زیست
محمدامین صباغی
مدال طلای المپیاد کشوری زیست
آرین حسنی
مدال طلای المپیاد کشوری زیست

آشنایی با المپیاد نجوم و اخترفیزیک

**ویدئو معرفی المپیاد نجوم**

علیرضا محمودی نیا 
مدال نقره المپیاد کشوری نجوم
امیررضا قدیانی 
مدال طلای المپیاد کشوری نجوم