آشنایی با المپیاد شیمی

**ویدئو معرفی المپیاد شیمی**

ایمان فروغمند 
مدال نقره المپیاد جهانی شیمی
مدال طلا و نقره المپیاد کشوری شیمی