محورهای اصلی فعالیت

جهت آشنایی با برنامه های سمپیاد به بخش عمومی وارد شوید 

تمامی اطلاعیه ها و اخبارها در کانال تلگرام قرار داده خواهد شداز اینجا به تلگرام سمپیاد وارد شوید

 

جهت آشنایی با المپیاد های مختلف به المپیاد مورد نظر مراجعه کنید

برای مشاهده ی ویدئوی نحوه ی ثبت نام اینجا را کلیک کنید

برای ثبت نام در دوره استعدادیابی سمپیاد اینجا را کلیک کنید