محورهای اصلی فعالیت

برای ثبت نام در دوره استعدادیابی سمپیاد اینجا را کلیک کنید

جهت آشنایی با المپیاد های مختلف به المپیاد مورد نظر مراجعه کنید

تمامی اطلاعیه ها و اخبارها در کانال تلگرام قرار داده خواهد شداز اینجا به تلگرام سمپیاد وارد شوید

 

برای مشاهده ی ویدئوی نحوه ی ثبت نام اینجا را کلیک کنید

جهت آشنایی با برنامه های سمپیاد به بخش عمومی وارد شوید