محورهای اصلی فعالیت

جهت آشنایی با المپیاد های مختلف به المپیاد مورد نظر مراجعه کنید

جهت آشنایی با برنامه های سمپیاد به بخش عمومی وارد شوید 

برای ثبت نام در دوره استعدادیابی سمپیاد اینجا را کلیک کنید

تمامی اطلاعیه ها و اخبارها در کانال تلگرام قرار داده خواهد شداز اینجا به تلگرام سمپیاد وارد شوید

 

برای مشاهده ی ویدئوی نحوه ی ثبت نام اینجا را کلیک کنید