محورهای اصلی فعالیت

برای ثبت نام در دوره استعدادیابی سمپیاد اینجا را کلیک کنید

تمامی اطلاعیه ها و اخبارها در کانال تلگرام قرار داده خواهد شداز اینجا به تلگرام سمپیاد وارد شوید

 

جهت آشنایی با برنامه های سمپیاد به بخش عمومی وارد شوید 

جهت آشنایی با المپیاد های مختلف به المپیاد مورد نظر مراجعه کنید

برای مشاهده ی ویدئوی نحوه ی ثبت نام اینجا را کلیک کنید