آشنایی با المپیاد زیست شناسی

**ویدئو معرفی المپیاد زیست**

کامیار شکرایی 
مدال طلای المپیاد کشوری زیست
مهدی افشاری
مدال طلای المپیاد کشوری زیست